Bize Ulaşın: +90 (212) 234 33 40
TR | EN

(Doç. Dr. Yusuf Çalışkan) Kitaplar ve ortak kitap çalışmaları

 1. Çalışkan, Y., Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, Beta, İstanbul 2014. Ulaşmak için Tıklayınız
 2. Çalışkan, Y.,“Dispute Settlement in International Investment Law”, Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanisms, Edited by Yusuf AKSAR, Nijhoff International Trade Law Series, Volume: 6, August 2011. Ulaşmak için Tıklayınız
 3. Çalışkan, Y., The Development of International Investment Law: Lessons From the OECD MAI Negotiations and Their Application to a Possible Multilateral Agreement on Investment, Washington University School of Law, St. Louis 2002, Dissertation.com, Boca Raton, Florida, USA 2008 Ulaşmak için Tıklayınız
 4. Çalışkan,Y., Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları: WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü, Değişim Yayınları, İstanbul 2008 Ulaşmak için Tıklayınız
 5. Çalışkan, Y., “Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya’daki Türk Yatırımları”, Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, Yayına Hazırlayan M. Macit Kenanoğlu, Ali Yeşilırmak, Küre Yayınları, 2011. 
 6. Çalışkan, Y., Legal English For Turkish Law Students, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.
 
Makaleler

 1. Çalışkan, Y., “ İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Hükümlere Uygulanabilirliği Sorunu”, Prof. Dr. Tuğrul ARAT’a Armağan, Ankara, Yetkin, 2012, 303-329 (2012).Ulaşmak için Tıklayınız
 2. Çalışkan, Y., “Yabancı Mahkeme Kararlarının Amerikan Hukuku’nda Tanınması ve Tenfizi” E-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, Mart 2006, Sayı: 49, (2006).Ulaşmak için Tıklayınız
 3. Çalışkan, Y., “Yabancıların Bilgi Edinme Hakkı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Prof.Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Özel Sayı, 473-492 (2005). Ulaşmak için Tıklayınız
 4. Çalışkan, Y. ve Z. Çalışkan , “The Free Movement of Judgments Within the European Union, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, 2010-3, 13-23 (2010). Ulaşmak için Tıklayınız
 5. Çalışkan, Y., “Türk Tabiiyetinde Olan Kişiler ile İlgili Davalar Işığında Amerikan Milletlerarası Yargılama Hukukundaki Bazı Temel Kavramlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 62, Ocak-Şubat, 62-83 (2006). Ulaşmak için Tıklayınız
 6. Çalışkan, Y, “Milletlerarası Tahkimde Ahde Vefa ve Akdin Değişen Şartlara Uyarlanması Prensiplerinin Uygulanması”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 24, Sayı 1-2, Prof. Dr. Sevin TOLUNER’e Armağan, 365-377 (2004). Ulaşmak için Tıkayınız.
 7. Emiroğlu, H. ve Y. Çalışkan, ‘Yabancı Hukukun Emsal Gösterilmesi ve Ius Gentium Teorisi’, Bilge Öztan’a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, 333-345 (2008).
 8. Çalışkan, Y. ve A. Güvercin Şahan, “Evlat Edinme ile İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk ve Amerikan Hukuku’nda Tanınması”, Prof.Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, 416-427 (2007)