Bize Ulaşın: +90 (212) 234 33 40
TR | EN

Av. Ümit İhsan YAYLA (LL.M)

Kitaplar


  1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık  Genel Kurulları - Elektronik Genel Kurullar, XII Levha Yayıncılık  Nisan 2013. Ulaşmak için Tıklayınız

Makaleler
  1. 2008 Finansal Krizi Sonrasında AB ve ABD’de Önemli Düzenlemeler ve Yeni Türk Sermaye Piyasası  Kanunu’na Etkileri ( Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2013  s.51-71) Ulaşmak için Tıklayınız
  2. Sermaye Piyasalarında Teminat ve Ödünç İşlemlerinin Hukuki Niteliği ve Sonuçları, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 2012.
  3. Menkul Kıymetlerin Teminata Konu Olması İşlemlerine ilişkin Avrupa Birliği Direktifleri ve Uluslararası Konvansiyonlar, Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Dergisi Sermaye Piyasası Kanunu Özel Sayısı. Ulaşmak için Tıklayınız
  4. Yeni TTK’da Genel Kurullara İlişkin Yenilikler ve Elektronik Genel Kurullar, Lebib Yalkın Ocak 2013 eki. Ulaşmak için Tıklayınız
  5. Yeni Ticaret Kanunu Uyarınca Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Yöntemle Katılım ve Pay Sahiplerinin Temsili, Sermaye Piyasası Dergisi, 2011. 
  6. Aracılığa Konu Menkul Kıymetlere İlişkin Maddi Kurallar Konvansiyonu, Sermaye Piyasası Dergisi, 2010. 
  7. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydi Sistem: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bankacılar,  Aralık 2009. 
  8. Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi Sonrası Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Oy Hakkının Kullanılması, Aydın Aybay’a Armağan, Ağustos 2004
  9. Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Suç ve Cezalandırılabilme Sorunu (Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlık Tezi) 1997