Bize Ulaşın: +90 (212) 234 33 40
TR | EN

DİĞER FAALİYET ALANLARI

Marka ve Patent 

 

Patent, faydalı model belgesi ve marka tescili, endüstriyel tasarım tescili, fikri haklar yönetimi, coğrafi işaret tescili eser sahibinin hakları, bilgisayar yazılımlarının korunması, tescili işlemleri.

 

İcra ve İflas Hukuku 

 

Alacaklının alacağını tahsili için icra daireleri ve diğer yetkili organlara başvurulması ve alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda dava açılması ve sonuçlandırılması, uyuşmazlıklarda ödeme sözleşmeleri hazırlanması ve ilgili işlemlerin yapılması, iflas işlemlerinin yerine getirilmesi ve bu konudaki her türlü hukuk ve ceza davasının yürütülmesi hizmetleri verilmektedir.

 

Medeni Hukuk


Büromuz her türlü taşınmaza ilişkin belediye, kadastro vs. mevzuata ilişkin danışmanlık hizmeti verdiği gibi bu taşınmazın konu edildiği her türlü ticari ilişkiden kaynaklanan hukuki işlemlerin yerine getirilmesini de sağlamaktadır.

Büromuz, medeni hukuk kapsamında yer alan kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunun uygulama alanlarında meydana gelen uyuşmazlıkların dava ve takip yoluyla çözümü konusunda hukuki hizmet sunmaktadır. 

 

Bilişim ve Teknoloji Hukuku


Günümüz yüksek teknolojiye dayalı iş ortamında  şirketlere  bilgi güvenliği, risk yönetimi gibi konularda destek hizmeti sunulması, karşıya kaldıkları risklere yönelik yönelik tedbirlerin alınması, olanak ve fırsatların yaratılması hukuki ve cezai sorumluluklarının önüne geçilmesi çalışmaları,