Bize Ulaşın: +90 (212) 234 33 40
TR | EN

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Büromuz şirketler hukukunun bir alt başlığı olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat konusunda ve özellikle aşağıda belirtilen alanlarda uzmanlaşmış servisler vermektedir:

 

Halka Açılma, Faaliyet İzni, Devralma, Birleşme

 

 • Halka açılma ve sermaye piyasası araçlarının ihracı prosedüründe ihraçcı ve/veya aracının temsili,  hukuksal ve operasyonel gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurumları ve yatırım hizmeti faaliyetinde bulunacak şirketlerin faaliyet izinlerinin alınması ve kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket birleşme bölünme ve devralınmalarına yönelik ihtiyaç duyulan hukuksal incelemelerin yapılması (Due Diligence), bunlara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimin el değiştirmesi sürecinin hukuki düzenlemesi, hissedarlar anlaşması ve benzeri diğer sözleşme ve protokollerinin hazırlanması,

 

Kurumsal Yönetim 

 

 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmaları ve ilgili dökümanların hazırlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü gereklilikler dâhilinde kamuya açıklamalar yapılması ve ilanların hazırlanması,
 • Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılacak ilan ve duyuruların hazırlanması,

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Takas ve Saklama, Kredi Teminat İlişkileri

 

 • Sermaye piyasalarında takas ve saklama sistemlerine ilişkin her türlü teknik, hukuki ve operasyonel konuda operasyonel ve hukuki destek hizmeti, 
 • Teminat ve kredi işlemlerine dayalı sermaye piyasası araçlarının kredi ve teminata konu edilmelerine ilişkin her türlü hukuki işlemin rehin inançlı temlik vb. sözleşmelerin hazırlanması,
 • Uluslar arası konvansiyon ve direktiflere uyumlu ISDA Master Agreement vb anlaşmaların hazırlanması,

 

Sermaye Piyasası Suçları

 

 • SPKn uyarınca idari para cezası gerektiren fiiller ve sermaye piyasası suçları hakkında danışmanlık ve idari ve hukuk/ceza davalarının takibi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile uyumun sağlanması ve piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) içeriden öğrenenlerin ticareti ve dürüstlüğe aykırı hisse senedi alışverişi gibi cezai takibata yol açabilecek durumların önüne geçilmesi,